Fördjupande material

Fördjupande material | Ett Friskare Sverige

Samtliga skrifter nedan finner du på www.fhi.se/publikationer.

Barns miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga, utgiven i Statens folkhälsoinstituts rapportserie.

Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik, utgiven i Statens folkhälsoinstituts rapportserie.

Äldres miljöer för fysisk aktivitet – samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och ett hälsosamt åldrande, utgiven i Statens folkhälsoinstituts rapportserie.

Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet, utgiven i Statens folkhälsoinstituts rapportserie.

Utemiljöns betydelse för äldre och funktionshindrade vid särskilda boenden, utgiven i Statens folkhälsoinstituts rapportserie.

Samhällsplanering för ett aktivt liv – fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa, utgiven i Statens folkhälsoinstituts rapportserie.

FYSS – En informationskälla som sammanfattar i vilken utsträckning fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Skriften har sammanställts av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och utges i samarbete med Statens folkhälsoinstitut.

Hur man äter SMART. Bättre hälsa, bättre miljö och pengar över, utgiven av Statens folkhälsoinstitut.

Nu är goda råd … enkla! – Ett inspirationsmaterial för bättre hälsa i skolan och på fritiden. Utgivet av Statens folkhälsoinstitut i samarbete med NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom.